Te Tumu Paeroa

 We provide professional trustee services to support the Māori Trustee to fulfil her trustee duties and responsibilities. 

The Māori Trustee administers approximately 7% of whenua Māori across Aotearoa on behalf of almost 100,000 owners.

Our vision is to ensure whenua Māori is protected and enhanced, now and for generations to come.

Ko Te Tumu Paeroa tēnei, te tauawhi nei, te taunaki nei, te tiaki nei ngā whenua Māori mō naianei, mō āpōpō hoki.